Dịch vụ tư vấn chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp là thủ tục phức tạp. Công ty luật Trần lê Gia cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chia, tách, hợp nhất hoặc sát nhập công ty một cách tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều công ty có nhu cầu chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập.

Khi có nhu cầu thành lập các doanh nghiệp mới trên cơ sở kế thừa các quyền và nghĩa vụ của một công ty đang hoạt động và chấm dứt sự tồn tại của công ty này thì ta thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp. Khi có nhu cầu thành lập một hoặc nhiều doanh nghiệp mới trên cơ sở chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện đang hoạt động sang công ty mới mà không làm chấm dứt tồn tại của công ty này thì ta thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp.

Chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp là thủ tục phức tạp. Công ty Luật Trần Lê Gia cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chia, tách, hợp nhất hoặc sát nhập công ty một cách tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn chia, tách Công ty

Các nội dung và công việc Công ty luật Trần Lê Gia cam kết thực hiện:

Tư vấn các quy định của pháp luật:

 • Điều kiện về Chia, tách Công ty quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
 • Về thẩm quyền ra quyết định chia, tách Công ty
 • Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty
 • Quyền của Người lao động theo quy định của pháp luật lao động
 • Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia, tách và Công ty mới
 • Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia, tách Công ty
 • Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia, tách và Công ty mới
 • Tư vấn các nội dung khác có liên qua

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ chia, tách Công ty:

 • Quyết định và biên bản họp về việc chia, tách Công ty; Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp/Đăng ký kinh doanh; Dự thảo Điều lệ Công ty; Danh sách Cổ đông/thành viên Công ty; Các giấy tờ khác có liên qua

Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ
 • Làm dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu củaDoanh nghiệp
 • Đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử Quốc gia

Tư vấn Sáp nhập Công ty

Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập Doanh nghiệp:

 • Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông (Hội đồng thành viên) của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp
 • Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập
 • Thủ tục và điều kiện sáp nhập; Phương án sử dụng lao động
 • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập
 • Thời hạn thực hiện sáp nhập; Xây dựng điều lệ công tynhận sáp nhập..

Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

 • Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên /Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; Danh sách thành viên/cổ đông; Điều lệ công ty..

Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục Hợp nhất công ty/doanh nghiệp.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhận Dấu Công ty.
 • Đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử Quốc gia.

Nếu có khó khăn hay khúc mắc cần giải đáp về pháp lý, mời quý khách hàng liên hệ ngay theo đường dây nóng hoặc gửi email cho chúng tôi để được giúp đỡ nhanh chóng và hiệu quả.

Liên hệ với ngày để được sử dụng Dịch vụ Chia, Tách, Sáp nhập doanh nghiệp một cách nhanh nhất với chi phí ít nhất!

CÔNG TY LUẬT TRẦN LÊ GIA
Đối tác pháp lý tin cậy!

Liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRẦN LÊ GIA – TRAN LE GIA LAW FIRM

 • Hà Nội: 969 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • SĐT: 098.789.18.17

 • Email: Luattranlegia@gmail.com

Bài viết mới

Đăng ký nhãn hiệu
23 Tháng Tư, 2021
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
23 Tháng Tư, 2021
Đăng ký sáng chế
23 Tháng Tư, 2021
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
23 Tháng Tư, 2021
Xử lý vi phạm nhãn hiệu
23 Tháng Tư, 2021

Bài viết liên quan

098.789.18.17