Công bố hợp quy và thủ tục công bố hợp quy sản phẩm đầy đủ nhất

Làm thế nào để đăng ký công bố hợp quy nhanh nhất? Tìm hiểu ngay sau đây.

Công bố hợp quy là một vấn đề cực kỳ phiền toái của các doanh nghiệp, là thủ tục bắt buộc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Vậy nên ở bài viết nay Luật Trần Lê Gia xin chia sẻ những thông tin quan trọng về công bố hợp quy sản phẩm để các doanh nghiệp hạn chế mọi khó khăn, phiền toái.

Công bố hợp quy là gì? Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy

Khái niệm công bố hợp quy

Dựa theo khoản 9, điều 3 trong Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cho biết công bố hợp quy (công bố chất lượng sản phẩm) là việc đơn vị tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, đối tượng  của hoạt trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Nếu như công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động của doanh nghiệp là tự nguyện, Nhà nước không bắt buộc thì công bố hợp quy lại là hoạt động bắt buộc, là điều kiện không thể thiếu khi đưa bất cứ một sản phẩm hàng hóa nào đó ra thị trường tiêu thụ.

Việc công bố sản phẩm hợp quy giúp doanh nghiệp đưa các sản phẩm ra thị trường dễ dàng hơn, bền vững hơn, đảm bảo an toàn cho sản phẩm và chất lượng sức khỏe cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công bố hợp quy sản phẩm cũng tạo được niềm tin cho khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và gây dựng được uy tín trên thị trường.

Công bố hợp quy sản phẩm cũng tạo được niềm tin cho khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và gây dựng được uy tín trên thị trường.

Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy

Sản phẩm bắt buộc công bố hợp quy là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nằm trong quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ quản lý ngành hay được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy an nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Cụ thể, những đối tượng nằm trong quy chuẩn kỹ thuật là những sản phẩm có khả năng gây mất an toàn, hàng hóa có liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường bắt buộc phải công bố hợp quy.

Thông thường nếu muốn chúng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp cần phải đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật với đặc tính kỹ thuật, các yêu cầu quản lý trong quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Hướng dẫn công bố chất lượng sản phẩm

Quy trình công bố hợp quy

Để công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng cần được công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Việc đánh giá có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện. Nếu sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá nước ngoài thì tổ chức nước ngoài này phải được thừa nhận theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành được chỉ định bởi Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố.

Thủ tục hồ sơ để đăng ký công bố hợp quy cho sản phẩm bao gồm như sau:

TH1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chúng nhận hợp quy của tổ chức chúng nhận được chỉ định.

 • Bản công bố hợp quy.
 • Bản sao có công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Bản sao có công chứng của giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chúng nhận được chỉ định cho tổ chức, cá nhân.

TH2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá.

 • Bản công bố hợp quy.
 • Bản sao công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Nếu chưa được chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cần đưa ra quy trình sản xuất kèm theo kế hoặc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Nếu được chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì trong bộ hồ sơ cần có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.
 • Bản sao hợp lệ phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm thử nghiệm đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu. Trong bản báo cáo đánh giá cần đảm bảo đủ những nội dung:đối tượng, tài liệu được sư dụng, tên và địa chỉ tổ chức thực hiện đánh giá, phương thức đánh giá, môt tả quá trình đánh giá, kết quả đánh giá.
 • Một số tài liệu có liên quan.

Quy định trong công bố hợp quy

Căn cứ pháp lý: Khi làm thủ tục đăng ký công bố hợp quy, các tổ chức, cá nhân cần căn cứ vào những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
 • Thông tư 183/2016/TT-BTC
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP
 • Luật 05/2007/QH12
 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP
 • Luật 68/2006/QH11

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký hợp quy sản phẩm, dịch vụ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật gia tương ứng được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Cách nộp hồ sơ: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền

Thời hạn giải quyết:

 • Với hồ sơ không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi. Sau 15 ngày nhận được thông báo tổ chức cá nhân không bổ sung hồ sơ, hồ sơ sẽ bị hủy xử lý.
 • Hồ sơ đầy đủ trong 5 ngày cơ quan chức năng thẩm định. Nếu hợp lệ sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm cho tổ chức, cá nhân. Nếu không hợp lệ sẽ thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên:

 • Kết quả chứng nhận sản phẩm hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.
 • Kết quả của tổ chức, cá nhân khi tự đánh giá sự phù hợp.

Đơn vị nào nhận công bố chất lượng sản phẩm uy tín?

Doanh nghiệp khi kinh doanh bất cứ loại thực phẩm nào cũng cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để công bố chất lượng sản phẩm trước khi muốn lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên thủ tục công bố hợp quy sản phẩm tương đối khó khăn, phức tạp nên nhờ sự hỗ trợ của công ty tư vấn chuyên nghiệp là giải pháp tuyệt vời giúp giải quyết mọi khó khăn một cách nhanh chóng, ổn thỏa nhất. Vậy đâu là công ty tư vấn công bố sản phẩm uy tín để chúng ta trao mặt gửi vàng? Luật Trần Lê Gia là câu trả lời.

Dịch vụ công bố hợp quy của Luật Trần Lê Gia

Luật Trần Lê Gia là đơn vị chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm trên toàn quốc. Tại đây, quý khách sẽ được hỗ trợ những vấn đề pháp lý như:

 • Kiểm tra, tư vấn hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
 • Hỗ trợ công chứng, dịch các tài liệu cần thiết trong quá trình công bố.
 • Lên chỉ tiêu xét nghiệm, gửi mẫu và nhận kết quả xét nghiệm.
 • Soạn thảo hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm.
 • Đại diện khách hàng giải quyết các vấn đề phát trình trong suốt quá trình làm thủ tục.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan sau khi công bố.

Với thời gian hoạt động lâu năm, sở hữu đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực, tin chắc Luật Trần Lê Gia sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp.

Quy trình công bố hợp quy tại Luật Trần Lê Gia

 • Tiếp nhận thông tin khách hàng.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc công bố hợp quy.
 • Kiểm tra các tài liệu khách hàng cung cấp.
 • Tư vấn tính hợp lệ của từng tài liệu.
 • Báo giá dịch vụ theo từng khoản mục.
 • Tiến hành soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.
 • Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ, xử lý các vấn đề phát sinh.
 • Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền sau đó gửi lại cho khách hàng.
Để quá trình công bố hợp quy – công bố chất lượng sản phẩm diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, hãy liên hệ ngay với Luật Trần Lê Gia để được tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý tận tâm nhất.

Hy vọng những thông tin được chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việc công bố hợp quy cùng những thủ tục hồ sơ pháp lý cần thiết. Để quá trình công bố hợp quy – công bố chất lượng sản phẩm diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, hãy liên hệ ngay với Luật Trần Lê Gia để được tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý tận tâm nhất.

Liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRẦN LÊ GIA – TRAN LE GIA LAW FIRM

 • Hà Nội: 969 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • SĐT: 098.789.18.17

 • Email: Luattranlegia@gmail.com

Bài viết mới

Đăng ký nhãn hiệu
23 Tháng Tư, 2021
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
23 Tháng Tư, 2021
Đăng ký sáng chế
23 Tháng Tư, 2021
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
23 Tháng Tư, 2021
Xử lý vi phạm nhãn hiệu
23 Tháng Tư, 2021

Bài viết liên quan

098.789.18.17